Sigh No More






Du sålde våra hjärtan





Varför måste vi döda varandra?






May our bodies remain





Love turns the whole thing around





I've been waiting for today






RSS 2.0