Sigh No More


Du sålde våra hjärtan

Varför måste vi döda varandra?


May our bodies remain

Love turns the whole thing around

I've been waiting for today


RSS 2.0